English 中文

Search

Group Exhibition: Cloud Rain No.2
Curator:Huang Liaoyuan
Artists:He Duoling,Hong Shaipei,Liang Long ,Pu Di,Ren Xiaoling,
              Song Chen, Song Yonghong,Yang liu,Yao Peng,
        Zhang Fazhi,Zhou Jie, Zhou Tong, Zheng Wei
Opening Time:September 15th  16:00pm
Exhibition Time:September 15th -----November 2th
 
Venue:Building E,Red Yard No.1,Cao Cahng Di,Cui Ge Zhuang,Chaoyang,Beijing,P.R.china
Tel:8610-51273292
Fax:8610-51273291
Email:angallery@vip.sina.com
www.beijingartnow.com