English 中文

Search

Zhou Tong


Zhou Tong
1983 Born in Beijing, China
Now lives and works in Beijing
2007 Graduated from North China University of Technology
Exhibitions:
2015 Art Beijing, Beijing
2015 West Bund Art & Design, Shanghai
2015 Ode to Joy, Star Gallery, Beijing
2014 “Tan Dian Chi”, Zhongchuan Art Space, Shanghai
2012Art Basel in Hong Kong, Hong Kong
2012 Cloud Rain No.2- Beijing Art Now 8th Anniversary Group Exhibition,
       Beijing Art Now Gallery, Beijing