English 中文

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 • 2018-01-27

  洛杉矶全新空间 Make Room 开幕


  北京现在画廊荣幸的宣布全新空间 Make Room 127日在美国洛杉矶开幕。

  首次开幕展出六位来自不同文化背景的女艺术家群展,关于她们各自对身体和

  女性身份的认知讨论。

  开幕:2018.1.27, 18:00 - 21:00

  展期:2018.1.27 – 3.4

  地址:1035 N Broadway, Los Angeles, CA 90012

  参展艺术家:Mitsuko Brooks

                      Brook Hsu

                      Iris Yirei Hu

                      Catalina Ouyang

                      Ilona Szwarc

                      Hiejin Yoo                                                  展览现场 1                                                 展览现场 2
                                                   展览现场 3
                                                 展览现场 4
                                                  展览现场 5
                                                  展览现场 6
                                                  展览现场 7
                                                   展览现场 8
                                                     展览现场 9